To ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα uP_running που προωθεί την ενεργειακή αξιοποίηση των αγροτικών ξυλωδών υπολειμμάτων 

Σε διευρυμένο Policy Workshop του Ευρωκοινοβουλίου, με θέμα «Agro-residues at the crossroads towards 2030», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαίου 2018, συμμετείχε το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ, προκειμένου να μεταφέρει την εμπειρία του από τις επιδείξεις και τις δοκιμαστικές εφαρμογές στη διαχείριση κλαδεμάτων, μέσω του έργου uP_running. Στόχος ήταν η ενημέρωση φορέων πολιτικής προκειμένου να συμπεριληφθούν σχέδια προώθησης της αξιοποίησης τους, τόσο στην κατάρτιση των Εθνικών Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πολιτικών (NREP), όσο και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.  Υπενθυμίζουμε ότι οι μόνιμες καλλιέργειες στην Ελλάδα (ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, κτλ) εκτείνονται σε πάνω από 11.000.000 στρέμματα, δηλαδή σε έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής γεωργικής γης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό δείχνει τη σημασία και το δυναμικό που μπορεί να έχουν τα υπολείμματα που προέρχονται από τα Αγροτικά Κλαδέματα και τις Εκριζώσεις ως πηγή βιομάζας στην Ελλάδα.

Η συνηθέστερη σήμερα πρακτική διαχείρισης των υπολειμμάτων αυτών στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη,  είναι η καύση τους σε ανοιχτές εστίες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία τους με καταστροφείς και η ενσωμάτωσή τους ως οργανικό υλικό στο έδαφος. Με τις πρακτικές αυτές ωστόσο μένει αναξιοποίητο το τεράστιο ενεργειακό δυναμικό αυτού του είδους βιομάζας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού κλήρου στην Ελλάδα, ιδίως το μικρό μέγεθος των αγροτεμαχίων, καθιστούν δύσκολη την αποτελεσματική διαχείριση των υπολειμμάτων αυτών. Ωστόσο, η συνεργασία αγροτών στα πλαίσια συνεταιρισμών ή άλλων επιχειρηματικών σχημάτων μπορεί να καταφέρει να κινητοποιήσει επαρκείς ποσότητες βιομάζας για την υλοποίηση νέων εφοδιαστικών αλυσίδων, όπως έχουν ήδη αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Ισπανία και Ιταλία. Το έργο uP-running προσβλέπει να ξεκλειδώσει το ισχυρό Ευρωπαϊκό δυναμικό των υπολειμμάτων της ξυλώδους βιομάζας που προέρχεται από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις και να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση της ως ενεργειακή πρώτη ύλη. Το έργο uP-running δομήθηκε με τη φιλοδοξία να είναι το προοίμιο της διεύρυνσης της χρησιμοποίησης του ξύλου των Αγροτικών Κλαδεμάτων και Εκριζώσεων στην Ευρώπη.

Η αποστολή του είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του αγροτικού τομέα και του τομέα της ενέργειας ότι αυτή η βιομάζα μπορεί να γίνει μία εναλλακτική πηγή ενέργειας και να μειώσει το σκεπτικισμό σε ότι αφορά τις τεχνικές δυσκολίες και την ύπαρξη μη επιτυχημένων εμπειριών. Επομένως στοχεύει αρχικά να καταδείξει και να παράξει βασικά εργαλεία, να πείσει τους φορείς να εμπλακούν στην αξιακή αλυσίδα των Αγροτικών Κλαδεμάτων και Εκριζώσεων και τελικά να επεκτείνει τη χρήση των Αγροτικών Κλαδεμάτων και Εκριζώσεων μέσω της συμμετοχής πολλαπλών τοπικών φορέων σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες. Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επωφεληθεί από τις δυνατότητες των αγροτικών ξυλώδους υπολειμμάτων ως πηγή ενέργειας, καθώς και να αποδείξει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας νέων εφοδιαστικών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων που θα επέτρεπαν τη χρήση τους.

Συγκεκριμένα, το έργο θα εστιάσει στα αγροτικά κλαδέματα και στις εκριζώσεις (ΑΚΛΕ) και ειδικότερα σε αυτά που προέρχονται από αμπελώνες, ελαιώνες και οπωρώνες. Το έργο θα επιδιώξει να ξεπεράσει τη σημερινή κατάσταση στασιμότητας που προκαλείται από το γεγονός ότι ούτε ο γεωργικός τομέας ούτε ο τομέας της ενέργειας ενδιαφέρονται για την αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των υπολειμμάτων και τη χρησιμοποίηση αυτών ως πηγή ενέργειας. Ωστόσο, αυτή η εναλλακτική χρήση έχει τα πλεονεκτήματά της, δεδομένου ότι θα βοηθήσει τον γεωργικό τομέα μειώνοντας το κόστος διαχείρισης των υπολειμμάτων αυτών για τους αγρότες, τα οποία συνήθως καταστρέφονται με καύση ή τεμαχισμό στο χωράφι. Αυτό θα γίνει με την ανάπτυξη εργαλείων, οδικών χαρτών, κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών υλικών, τα οποία θα απευθύνονται προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μέσω των οποίων θα γίνουν κατανοητά τα εμπόδια του κλάδου και η αντιμετώπισή τους.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

1. Πρόσκληση στους ευρωβουλευτές με σύντομη παρουσίαση του θέματος working group

2. Ατζέντα με τους ομιλητές-συμμετέχοντες κλπ

3. Παρουσιάσεις από το Πανεπιστήμιο της Φότζια στην Ιταλία (UFG) και της CIRCE, Ερευνητικού Κέντρου της Ισπανίας

4. Eρωτήσεις που απηύθυναν στο ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ μαζί με τις απαντήσεις που δόθηκαν απ’ την υπεύθυνη του ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ κα. Τίνα Παπασιδέρη

5. Το αρχείο επίσημης αναφοράς για την εκδήλωση αυτή από τον Κροάτη εταίρο που περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της εκδήλωσης, τη λίστα συμμετεχόντων και φωτογραφίες

e-ea.gr

paseges6

paseges1

paseges2

paseges3

paseges4

Δήμος Μεσολογγίου: Παράλληλες Εκδηλώσεις και «Ερωτόκριτος»

 

 

ΠΗΓΗ