Ναι, δεν βρίσκεις εύκολα κρασί «Παρπαρούση» στην αγορά… Εξαντλείται γρήγορα! Αυτό περιορίζει πολύ και εμένα, που είμαι υπεύθυνη των εξαγωγών. Αναγκάζομαι να μοιράζω την παραγωγή πολύ νωρίς στους προμηθευτές, από τον τρύγο κιόλας. Υπολογίζω πόσο θα πάει σε ποιον για να μπορέσουν να πάρουν όλοι.  Αυτό συμβαίνει επειδή είναι μικρή η παραγωγή και υπάρχει συγκεκριμένη […]

ΠΗΓΗ