Μόνο πέντε χώρες της Ασίας, πετούν κάθε μέρα περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια τόνους πλαστικού στη θάλασσα, ποσό που αντιστοιχεί στα μισά απορρίμματα παγκοσμίως

ΠΗΓΗ