Ξεκίνησε στις 12 Απριλίου, από το δυτικότερο άκρο του νησιού

ΠΗΓΗ