Ποιες αλλαγές θα επιφέρουν οι νέοι κανόνες, οι οποίοι έχουν στο στόχαστρο τα δέκα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συναντάμε περισσότερες στις παραλίες και στις θάλασσες

ΠΗΓΗ