Γίνεται το πρώτο νησί όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα “Sea Change” για την αλλαγή των επιχειρηματικών πρακτικών όσον αφορά στα καλαμάκια, τα ποτήρια και τα πλαστικά είδη μιας χρήσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

ΠΗΓΗ