Πως μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, δίνει από τις πρώτες την λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

ΠΗΓΗ