Μία νέα έρευνα αναδεικνύει τον κίνδυνο από νέες πηγές εκπομπών χημικών ρύπων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το πρόβλημα με την τρύπα του όζοντος.

ΠΗΓΗ