Τα λιοντάρια επιτέθηκαν στο γκνου κι εκείνο προσπαθεί να τα απωθήσει με τα κέρατά του

ΠΗΓΗ