Η Κίνα είναι στην πραγματικότητα μία από τις μεγαλύτερες αμπελουργικές χώρες στον κόσμο. Η Κίνα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη έκταση αμπελώνων στον κόσμο, καλύπτοντας σχεδόν 850.000 εκτάρια το 2016. Μόνο η Γαλλία την ξεπερνά, η οποία έχει αμπελουργική κληρονομιά μιας χιλιετίας και πάνω από 1.000.000 εκτάρια αμπελώνα. Η Κίνα είναι επίσης το έκτο μεγαλύτερο έθνος […]

ΠΗΓΗ