Δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση, που καθορίζει το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2017.

Το ποσό ανέρχεται στα 520 ευρώ/εκτάριο (52 ευρώ/στρέμμα). Ο λόγος που είναι υψηλότερο από την ενδεικτική τιμή που έχει ορίσει η Ελλάδα, είναι “το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 18.500 εκταρίων”.

agro24.gr

Source link