Σημαντικές πληροφορίες παρέχει η ανάλυση της ΚΕΟΣΟΕ των στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο 8ψηφίου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας για κάθε κατηγορία οίνου, ανάλογα με τη μορφή που εξάγονται. Οι εξαγόμενοι οίνοι με ΠΟΠ έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ως προς τον τύπο και τη συσκευασία τους: Το 82,16% των οίνων με ΠΟΠ εξάγονται με τον κωδικό Σ.Ο. κάτω […]

ΠΗΓΗ