“Το ’96 που κατέβηκα πρώτη φορά σε έκθεση τροφίμων και ποτών στην Αθήνα, μας ρώταγε  ο κόσμος: «Καλά, υπάρχουν κρασιά από τη Λάρισα; Η Λάρισα βγάζει βαμβάκια, σιτάρια, καλαμπόκια…» Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον κάμπο της Λάρισας αλλά όχι τους ορεινούς όγκους που υπάρχουν γύρω, που είναι πολύ καλά αμπελοτόπια. Σιγά –σιγά, εμείς όπως και 3-4 […]

ΠΗΓΗ