Στην ανάλυση των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και εισαγωγών, εξαγωγών ελληνικών οίνων για τα έτη 2016 και 2017 σε επίπεδο οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας, ανάλυση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα ελληνικά στατιστικά του οίνου, προέβη η ΚΕΟΣΟΕ, ώστε να αποκρυπτογραφηθεί το προφίλ των εξαγωγών των κατηγοριών οίνου (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ.), αλλά και η μορφή τους […]

ΠΗΓΗ