Τι δείχνει έρευνα που πραγματοποίησε η  ALCO για την ανακύκλωση. Ποια είναι ο λόγος που επικαλούνται συνήθως όσοι δεν ανακυκλώνουν συσκευασίες

ΠΗΓΗ