Το κρασί είναι πιο υγιές από άλλα αλκοολούχα ποτά; Υπάρχει ένα φαινόμενο που σχετίζεται με αυτό και ονομάζεται «γαλλικό παράδοξο»: πρόκειται για την παρατήρηση μιας σχέσης μεταξύ της τακτικής κατανάλωσης κρασιού και της χαμηλής συχνότητας εμφάνισης καρδιακών παθήσεων σε χώρες όπως η Γαλλία, όπου οι δίαιτες είναι συνήθως υψηλές σε  κατανάλωση λιπαρών τροφίμων. Λόγω του […]

ΠΗΓΗ