Το 2ο συνέδριο ποιότητας ελαιoλάδου στόχο έχει να συμβάλλει με τα πορίσματά του στην ανάπτυξη και στην αναγνώριση της ποιότητας του ελαιoλάδου και ιδιαίτερα του ελληνικού.

ΠΗΓΗ