Αντί να εφαρμόσουν όλα αυτά που με μεγάλη ευκολία υπόσχονταν στους αγρότες, τους φόρτωσαν με δυσβάστακτους φόρους και εισφορές.

ΠΗΓΗ