Σταδιακή αποστράγγιση των νερών που κάλυψαν περισσότερα από 90.000 στρέμματα γης.

ΠΗΓΗ