Δεν θα πρέπει, επίσης, να αγνοηθεί η αποτελεσματικότητα νέων υποδομών, όπως γραμμές μετρό και τραμ, οι οποίες επανεκκινήθηκαν .

ΠΗΓΗ