Το τιμολόγιο θα είναι το ίδιο με του 2017 και επιπλέον θα έχουν και επιπλέον έκπτωση  50% στην αγορά των σπόρων.

ΠΗΓΗ