Η πρώτη μας προτεραιότητα για την περιοχή ήταν να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

ΠΗΓΗ