Σημαντική πτυχή της διοργάνωσης, έπειτα από πρόταση του Συνεταιρισμού που αποδέχθηκε η Γενική Γραμματεία, είναι η συμμετοχή όλων των συλλογικών φορέων.

ΠΗΓΗ