Το κύτος μήκους 9 μέτρων που είναι σε προχωρημένη σήψη, εντόπισε ένας έμπειρος δύτης

ΠΗΓΗ