Η κυνοφιλική οικογένειά του ΟΚΑΔΕ, αλλά και όλης της οργανωμένης κυνοφιλίας μπορεί να νοιώθει μόνο υπερηφάνεια.
Δεν έχουν περάσει ούτε 30 χρόνια και η Ελληνική κυνοφιλία δίκαια έχει φτάσει και ξεπεράσει κυνοφιλικ […]

ΠΗΓΗ