Όχι από ΥπΑΑΤ στο αίτημα τεσσάρων χωριών της Λάρισας να απενταχθούν από τον ΓΟΕΒ

Source link