Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Γ΄ Κ.Ο.Π. με Αρχαιρεσίες

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Μαϊου 2018, σε αίθουσα που θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 12 Μαΐου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Γ΄ Κ.Ο.Π. εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, ώρα 15:00.

ΠΗΓΗ