Η εισφορά δακοκτονίας σε ποιους λογαριασμούς λογιστικής καταχωρείται.

ΠΗΓΗ