Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Γ΄ Κ.Ο.Π. με Αρχαιρεσίες

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή […]

ΠΗΓΗ