Το έτος 2011, ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας κ. Χιόνης Παρασκευάς μαζί με τον συνάδελφό του κ. Παίζη Παναγιώτη, είχαν υποβάλει μήνυση σε άτομο που θήρευε παράνομα στην νήσο Ιθάκη χωρίς άδεια, εκτ […]

ΠΗΓΗ