Ανεύρεση ανθρώπινων οστών, από θηροφύλακες των κυνηγετικών οργανώσεων
Μετά από καταγγελία για άσκηση παράνομης θήρας ένας Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης μαζί με το […]

ΠΗΓΗ