Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 7 μήνες και έχει ιδιαίτερη σημασία αφού είναι στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2012 και 2016.

ΠΗΓΗ