Εμπλούτισαν με παρατηρήσεις και επισημάνσεις τη συζήτηση  σχετικά με τη διαδικασία της πλατφόρμας.

ΠΗΓΗ