“Δεν υπάρχει περίπτωση ιδιωτικοποίησης του νερού”.

ΠΗΓΗ