Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα κρασιά που είναι σφραγισμένα με φελλό, πρέπει να αποθηκεύονται πλαγιασμένα. Εάν οι φελλοί στεγνώσουν, μπορεί να συρρικνωθούν και να αφήσουν να περάσει οξυγόνο μέσα στο κρασί, προκαλώντας πρόωρη οξείδωση. Η σημαντικότερη παράμετρος για τη διατήρηση της ποιότητας κατά την αποθήκευση του κρασιού είναι ο περιορισμός του οξυγόνου στον χώρο της […]

ΠΗΓΗ