Τασούλη μου,

έχει ο καιρός γυρίσματα, κάθε πράμα στον καιρό του!

Καλό βράδυ …

 

 

ΠΗΓΗ