Στο συγκεκριμένο βίντεο είναι η πρώτη φορά του κουταβιού που μπαίνει σε ‘πυκνό’ θαμνάκι για επαναφορά.Ένα θέμα που πολλοί αναφέρουν είναι ότι το κουτάβι πιάνει το αντικέιμενο που του πετάμε για επαναφορά αλλά δεν το φέρνει,κάνει βόλτες γύρω μας ή απομακρύνεται ή κάθεται με το αντικείμενο στο στόμα και μας περιμένει-προκαλεί να πάμε εμείς να το…[Περισσότερα]

ΠΗΓΗ