Για την Δευτέρα 16 Απριλίου μετατέθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου.

Μοναδικό θέμα συζήτησης, και αποφάσεων, είναι το νομοσχέδιο για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα  και κυρίως η εξόντωση της ερασιτεχνικής εκτροφής όπως αυτή είχε περιγραφεί στο αρχικό σχέδιο που μετά την γενική κατακραυγή αποσύρθηκε.

-Με δεδομένο οτι το νομοσχέδιο θα επανέλθει ΄΄βελτιωμένο΄΄ εντός τριάντα ημερών (σύμφωνα με δηλώσεις του αρμοδίου Υπουργού κ Τσιρώνη) η διοίκηση του ΚΟΕ πολύ σωστά και  έγκαιρα, πριν αυτό επανακατατεθεί, συγκάλεσε Γενική Συνέλευση ώστε να ακουστούν και ληφθούν στην δική του νέα πρόταση οι θέσεις των μελών του.

Είναι πολύ σημαντικό οι προτάσεις του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος να αποσταλούν στο Υπουργείο ΠΡΙΝ ανακοινωθεί και κατατεθεί το νομοσχέδιο προς διαβούλευση…
Source link