Ορισμένα από αυτά σχετίζονται με τη διαχείριση ελαιώνα για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των επιπτώσεων της, τη διαχείριση υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία βρώσιμων ελιών,.

ΠΗΓΗ