«Ο καιρός είναι καιρός αλλά το κόστος υψηλό και οι υποχρεώσεις τρέχουν»

ΠΗΓΗ