Ζώα και γάλα βαφτίζονται ελληνικά, στα σύνορα, καταγγέλλουν  κτηνοτρόφοι.

ΠΗΓΗ