Για όσους δεν γνωρίζουν……ΜΑΟ =Μόσχος Άνευ Οστού ,ΠΑΟ= Πρόβατο Άνευ Οστού!!! :good:  :good:  :bye:

ΠΗΓΗ