Η στάθμη των υδάτων συνεχίζει για 6η ημέρα να είναι πολύ πάνω από τα όρια συναγερμού.

ΠΗΓΗ