Όσο και στην άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύνολο του αρδευτικού δικτύου μερικές μόλις μέρες πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

ΠΗΓΗ