Πράγματι,ωραία περάσαμε,φάγαμε ,ήπιαμε,τα είπαμε με τους παλιούς και τα άλλα

παιδιά που ήρθαν για πρώτη φορά και γνωριστήκαμε κι από κοντά.

Μακάρι να μπορούσαμε να συναντιόμαστε πιο συχνά και με πολύ μεγαλύτερη

συμμετοχή.

Οσον αφορά την έκθεση ήταν σχετικά <<φτωχή>> αφού έλειπαν όλες οι εταιρίες

όπλων και ειδών κυνηγίου,καθώς…[Περισσότερα]

ΠΗΓΗ