Όπως πάντα, οι νεαρότερες αρκούδες ήταν εκείνες που ξύπνησαν πρώτες

ΠΗΓΗ