Επίσης ολόκληρο το νησί είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000.

ΠΗΓΗ