Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο εντευκτήριο του Συλλόγου με θέματα:

 Έγκριση Απολογισμού 2017 – Προϋπολογισμού 2018

 Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.

 Ενημέρωση επί των εξελίξεων που διαμορφώνουν το κυνήγι κατά την ερχόμενη Κυνηγετική Περίοδο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 22 Απριλίου 2018, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΠΗΓΗ