Το Διοικητικό Συμβούλιο της Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής της Γ΄ Κ.Ο.Π., με δελτίο τύπου που εξέδωσε, γνωστοποιεί την πρόθεσή του να ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση για την επανακατάθεση χρηματικών ποσών που είχαν εισπραχθεί παλαιότερα και που αποκαλύφθηκαν μετά το πόρισμα ελέγχου

Το Δελτίο Τύπου Αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής της Γ΄ Κ.Ο.Π. λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την από 2-3-2017 κατάθεση πορισματικού ελέγχου της επιτροπής οικονομικού ελέγχου της Γ΄ ΚΟΠ για τα έτη 2009-2012, στην οποία αναφέρεται ότι ο Ταμίας και ο Πρόεδρος πραγματοποίησαν αναλήψεις ποσών 84.824,00 ευρώ και 197.856,00 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Επιπλέον δε το γεγονός ότι αναφέρεται πως “τα χρηματικά εντάλματα 492/Β15 και 1201/Β15 συνολικού ποσού 282.680,00 ευρώ, σύμφωνα με τα πρακτικά, είναι η έντοκη επιστροφή των 79.000,00 & 179.000,00 ευρώ τα οποία είχαν καταθέσει ο Ταμίας και ο Πρόεδρος αντίστοιχα στο ταμείο της Ομοσπονδίας το έτος 2010, γιατί όπως προέκυψε από τον έλεγχο των ετών 2007-2008 τα είχαν υπεξαιρέσει”,

2. Το ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών με το υπ’ αριθ. 259/2014 Βούλευμά του, όπως αναφέρεται στην ίδια πορισματική έκθεση (2009-2012), “με δεδομένη την οικειοθελή επιστροφή των υπεξαιρεμένων στα ταμεία της Γ΄ΚΟΠ, και μη γνωρίζοντας την επανείσπραξή τους, αποφάσισε να μην γίνει κατηγορία εις βάρος τους”.

3. Το γεγονός ότι με το ανωτέρω αναφερόμενο απαλλαχτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών, τα αποτελέσματα του ελέγχου από την Δ/νση Δασών της Περιφέρειας και εποπτεύουσας αρχής της Ομοσπονδίας, κρίθηκαν ορθά, “αφού τα κατηγορηθέντα μέλη του Δ.Σ. είχαν επιστρέψει τα χρήματα που υπεξαίρεσαν προκειμένου να παύσει η κατηγορία εις βάρος τους” όπως αναφέρεται στην σχετική πορισματική έκθεση της Δ/νσης Συντονισμού της Α.Δ..Π.Δ.Ε.&Ι.

Αποφάσισε όπως αποστείλει σχετική επιστολή προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών προκειμένου:

α) να επισπευσθούν οι διαδικασίες,

β) να επανέλθουν οι ποινικές διώξεις οι οποίες είχαν ασκηθεί ύστερα από την 28-7-2010 παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών προς τον ανακριτή του Γ΄ Τμήματος Πλημμελειοδικών, και

γ) να επιμεληθεί όπως τα ποσά τα οποία υπεξαιρέθηκαν και στην συνέχεια αναλήφθηκαν εντόκως, να επιστραφούν και εντόκως στο ταμείο της Ομοσπονδίας.

Επίσης, επειδή σύμφωνα με τις πορισματικές εκθέσεις της επιτροπής ελέγχου της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για τα έτη 2009-2015 προκύπτουν πλήθος ποινικών θεμάτων αλλά και το ότι εκλείπουν χρηματικά ποσά από το ταμείο της Ομοσπονδίας, να ζητήσει την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα προκειμένου να επανέλθει η ομαλότητα και να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία αφενός αποτελούν δημόσια χρήματα (ήτοι το υστέρημα των κυνηγών μελών μας), αλλά και που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον ρόλο και τον θεσμό της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου.

Με εκτίμηση
Η Προσωρινή Διαχειριστική – Διοικούσα Επιτροπή της Γ΄ Κ.Ο.Π.

ΠΗΓΗ