Από τις 30 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τη βιολογική κτηνοτροφία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 200 εκατ. ευρώ μοιρασμένος στις 13 Περιφέρειες ως εξής:

 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 18.000.000 ευρώ

Αττική: 200.000 ευρώ

Βόρειο Αιγαίο: 9.000.000 ευρώ

Δυτική Ελλάδα: 38.000.000 ευρώ

Δυτική Μακεδονία: 26.000.000 ευρώ

Ήπειρος: 15.000.000 ευρώ

Θεσσαλία: 29.000.000 ευρώ

Ιόνια Νησιά: 4.000.000 ευρώ

Κεντρική Μακεδονία: 18.000.000 ευρώ

Κρήτη: 33.800.000 ευρώ

Νότιο Αιγαίο: 4.000.000 ευρώ

Πελοπόννησος: 8.000.000 ευρώ

Στερεά Ελλάδα: 15.000.000 ευρώ

Όσον αφορά τα ποσά ενίσχυσης, αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) θα πολλαπλασιάζεται κατά μέγιστο επί 1,29 με τα ποσά του παρακάτω πίνακα:

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:

Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/Ha/έτος

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ/Ha/έτος

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ/Ha/έτος

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:

Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/Ha/έτος (συν 36 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ/Ha/έτος (συν 13 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ/Ha/έτος (συν 14 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).


Source link